Přihláška do spolku, klikni zde.

Platba za členské příspěvky je 2500 Kč/ pololetí. 

123-6236720247/0100

do zprávy pro příjemce uveďte

jméno a příjmení dítěte