Milý nováčku,  

právě jsi se přihlásil do oddílu juda, abys se naučil judo a sebeobranu, ale také proto,aby z tebe vyrostl silný a zdravý sportovec. Podáním přihlášky pro tebe začíná dlouhá životní cesta, která svými hlubokými emocionálními prožitky, disciplínou sportovního tréninku i zdravým prostředím, pomůže kladně rozvíjet celou tvoji osobnost. Cílem tvého snažení bude vedle rozvoje duševních a tělesných schopností, obsáhnout znalosti a dovednosti mistra juda. Cesta k mistrovskému pásu (Dan) je dlouhá a trvá mnoho let. Jen ti nejvytrvalejší a nejpilnější jej dosáhnou. Základním předpokladem je pravidelný denní trénink, jak v tělocvičně, tak i doma, kde cvičíš podle pokynů trenéra. Také se budeš muset seznámit s teorií sportu. Vedle tvých osobních vlastností , rozhoduje o úspěchu kolektiv oddílu. Bez přátelských vztahů mezi kamarády, nelze postoupit k vrcholu výkonnosti, neboť partner, který s tebou cvičí, opravuje tvé chyby a nedostatky, rozhoduje o tvém úspěchu. Na to nikdy nezapomínej a chovej se ke svým kamarádům vždy rytířsky!!! Také se budeš muset naučit dobře hospodařit s časem, abys mohl dobře plnit školní i sportovní povinnosti . K tomu budeš potřebovat pomoc svých rodičů, které popros o spolupráci a podporu. Mnoho úspěchů, píle a vytrvalosti ti přeje tvůj trenér.